Betrayal (Video: Michael Learn To Rock)

Hợp âm bài hát Nhạc Ngoại Video hợp âm bài hát Michael Learn To Rock Gm

Lời bài hát và hợp âm (Betrayal) - Tone: Michael Learn To Rock Gm

Điệu nhạc Blues
b [Am] #
A
Xem lời

My [Am] love has gone a-[C] way
Qui-[Em] etly after a hundered [Am] days
This [Am] is what's she has [F] always said she won't [G] stay
For more than what she [Am] can repay

I can still hear her [C] say
There [Em] that I'm not hearing [Am] tender play
The [Am] day she let me [F] kiss her was a dis-[G] play
Of love to those who [Am] she betray

[Am] How can I put [C] someone to the test
When I thought [Em] I got the best
Untill the [Am] taste of bitterness then I re-[Em] gret
But still that I won't de-[F] test
The love I can't for-[G] get
Like someone who has [Am] left

[Am] How can I leave [C] someone to the test
When I'm a-[Em] lone facing the best
Untill they [Am] take some try to reason I re-[Em] gret
But still that I won't de-[F] test
Who I can never for-[G] get
Like someone I once [Am] met.


HỢP ÂM GUITAR SỬ DỤNG:


Tra cứu hợp âm trên đàn Guitar | Ukulele | Piano | Organ
HI BRO BÀI HÁT ĐỀ XUẤT CHO BẠN
Bài hát 25 Minutes Sáng tác Michael Learns To Rock
[C] After some [Em] time [Am] I've finally made up my [Em] mind [F] She is the [C] girl and I [D] really want to make her [G] mine ...
Điệu: Ballad Nhạc Quốc Tế
Bài hát Betrayal Sáng tác Nhạc Ngoại
My [Am] love has gone a-[C] way Qui-[Em] etly after a hundered [Am] days ...
Điệu: Blues Nhạc Quốc Tế
Bài hát Xin Lỗi Để Làm Gì Sáng tác Rock
I'm sorry [C] baby vì chắc em nhận [Bm7b5] ra Mình [E7] lỡ thương người [Am] ta dù ta đang ở [Gm6] bên nhau [C7] ...
Điệu: Ballad Nhạc Trẻ
Bài hát Heal The World Sáng tác Michael Jackson
There's a [C] place in your [Dm7] heart and I [Em] know that it is [Dm7] love And this [C] place could be much [Dm7] brighter than to- [Em] morrow ...
Điệu: Blues Nhạc Quốc Tế
➥Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận.